Lịch

TEXT

Website các Sở GD

Liên Kết Trang Báo

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh

  Bat_moi.flv Bao_lut.flv Bao_bat_moi.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Lịch 2

  BÀI VIẾT  (13 bài)

  4765175

  Vài nét về Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

  Vào năm 1980, trên mảnh hoang đầy cỏ dại và tre nứa với tổng diện tích 120.000 m2, 3 phòng học đầu tiên được xây dựng với tên gọi Trường THCS EaH'leo và thầy Nguyễn Lê Minh là người hiệu trưởng đầu tiên đã có công xây dựng. Từ sau năm 1985 Trường Th Nguyễn Huệ đã được nhà nước đầu tư đến nay trường đã tách ra thành 4 trường và hiện tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có 25 phòng học với tổng số 750 học sinh..... Và...

  Báo Giáo Dục

  Website cá nhân tiêu biểu

  Hướng dẫn vào học ba học sinh tiểu học

  Hi: Theo cách ánh giá xp loi hc sinh tiu hc theo thông t 32 mi , cách ghi hc b có phn iu chnh cho úng vi cách ánh giá xp loi mi . Tuy nhiên mt vn tn ti xy ra ó là: Lp 1 có quyn hc b mi theo thông t 32 . Còn nhng lp 2,3,4 và 5 tn ti hc b ci theo cách ánh giá Q 30) thì chúng tôi phi ghi hc b nh th nào cho úng????

  --------------------------------------

  Tr li:

  Trc tiên, nu thy cô quan tâm n công vn này , xin nhp vào ây ti: Tp ính kèm:  /717-BGDDT-GDTH.PDF

  - Cn c công vn s 717/BGDT-GDTH ngày 11/02/2010 ca B Giáo dc và ào to V/v hng dn thc hin mt s ni dung ca Thông t s 32/2009/TT-BGDT Quy nh ánh giá và xp loi hc sinh tiu hc, S Giáo dc và ào to làm rõ mt s ni dung khi thc hin Thông t 32/TT-BGDT nh sau :

  I/ Làm rõ mt s thut ng c s dng trong Thông t 32/2009/TT-BGDT:

  1. Kim tra b sung:

  - im kim tra nh kì c coi là bt thng khi im s ó không phn ánh úng kt qu hc tp hàng ngày ca hc sinh. Giáo viên ch nhim lp và hiu trng xác nh tính bt thng ca im kim tra nh kì và quyt nh hc sinh c kim tra b sung. Kt qu kim tra b sung thay th cho kt qu kim tra nh kì trc ó.

  - Nhng hc sinh vì lí do khách quan không s im kim tra nh kì c kim tra b sung.

  im kim tra b sung trong hai trng hp trên c s dng xét: xp loi hc lc môn, lên lp, hoàn thành chng trình tiu hc, xp loi giáo dc, khen thng.

  - n v chu trách nhim ra kim tra b sung ã c hng dn trong công vn s 1585/SGD&T-GDTH ngày 17/12/2009.

  2. Xp loi giáo dc và xét khen thng:

  - Xp loi giáo dc c thc hin vào cui nm hc cn c vào kt qu xp loi hnh kim và xp loi giáo dc. Hc lc môn nm ca các môn hc t chn ch s dng xét khen thng hc sinh, không tham gia xét lên lp và không tham gia xp loi giáo dc.

  - Xét khen thng ch dành cho i tng hc sinh c lên lp thng.

  II/ Vic ghi hc b :

   phù hp vi qui nh ca Thông t 32 v ánh giá, xp loi hc sinh tiu hc và hng dn ghi hc b va ban hành, S Giáo dc và ào to lu ý mt s im khi ghi hc b các lp 2, lp 3, lp 4, lp 5 nh sau :

  1. Vic ghi im, s nhn xét t c và xp loi hc lc môn :

  a/ i vi các môn hc ánh giá bng im kt hp vi nhn xét:

  - Ct im () dùng ghi im KTK.CKI, KTK.CN, không ghi im KTK gia HK I, gia HK II nh hng dn trc ây (Không k ng ngang ghi im bài KTK gia hc kì và cui hc kì nh công vn 18/GDTH ngày 05/01/2005 ca S).

  - Ghi xp loi HLM.KI vào ct HLM (HKI), xp loi HLM.N vào ct HLM (HKII), ct HLM (CN) trng.

  MÔN HC

  XP LOI HC LC

  Kt qu

  kim tra,

  ánh giá li

  NHN XÉT CA GIÁO VIÊN

  HK I

  HK II

  CN

  

  HLM

  

  HLM

  HLM

  K I

  K II

  TOÁN

  9

  G

  10

  G

  TING VIT

  8

  K

  9

  G

  ........

  b/ i vi các môn hc ánh giá bng nhn xét:

  - Ct im () dùng ghi s nhn xét t c trong hc kì I, s nhn xét t c trong c nm. Giáo viên k thêm ng dc trong các ô ghi kt qu hc tp ca các môn ánh giá bng nhn xét mt bên ghi s nhn xét t c và mt bên ghi xp loi.

  MÔN HC

  XP LOI HC LC

  Kt qu

  kim tra,

  ánh giá li

  NHN XÉT CA GIÁO VIÊN

  HK I

  HK II

  CN

  

  HLM

  

  HLM

  HLM

  K I

  K II

  ......

  T NHIÊN VÀ XÃ HI

  3

  A

  7

  A

  .......

  O C

  5

  A+

  10

  A+

  .....

  2. Ct “Kt qu kim tra, ánh giá li”: ghi kt qu kim tra, ánh giá b sung ln cui ca hc kì I hoc cui nm (nu có).

  3. Ct “Nhn xét ca giáo viên”: ghi nhn xét v s tin b ca hc sinh v môn hc c th hoc nhng im hc sinh cn c gng, không dùng nhng t ng gây tn thng hc sinh.

  4. Ghi kt qu Hoàn thành chng trình tiu hc vào dòng 2 - Lên lp, lu ban.

  5. Phn Xp loi giáo dc thc hin nh sau :

  Phn “Hc lc”: “1.Nhn xét chung” ghi khái quát v hc lc các môn hc, sau ó ghi kt qu “Xp loi giáo dc”.

  II/ HC LC

  1 - Nhn xét chung: .....................................................................................

  ......................................................................................................................

  + Xp loi Giáo dc : Gii (Khá, Trung bình, Yu)

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  2 - Lên lp, lu ban: .....................................................................................

  dng n